Andning & balans

Forskning visar att en långsam, avslappnad andning uppmuntrar till ett balanserat nervsystem och främjar lugn medvetenhet, ökat fokus och minskad stress.

Förstärkt behandling med digitala verktyg

Att träna in en ny vana och innebär att du behöver öva och träna ofta. eVu Senz är ett komplement och stöd i denna beteendeförändring. Det är ett  verktyg till självhjälp som uppmuntrar dessa tillstånd genom att låta andetaget följa en andningsrytm på skärmen.
Med en App i din Android smartphone och trippel-sensorn TPS kan du träna andningsteknik i din hemmiljö.

Hjärtfrekvensvariabilitet
Fingertemperatur
Hudkonduktans

TPS-fingersensorn ihop med eVu Senz App följer tre av kroppens biosignaler:

  • Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
  • Fingertemperatur
  • Hudkonduktans

När du tränat upp dig till att i ett behagligt tillstånd andas cirka 5-7 andetag per minut, så kommer den ökade avslappningsresponsen uttrycka sig genom ett högre HRV och fingertemperatur och en minskad  hudkonduktans.

För dig som är terapeut

eVu® TPS är ett smidigt verktyg att erbjuda för uthyrning till dina klienter. Tillsammans sätter ni upp mål och träningsprogram samt går igenom hur verktyget fungerar. Därefter kan du följa framstegen och motivera klienten på distans för att sedan gå igenom dem nästa gång ni ses.

Det skapar positiva beteendeförändringar hos klienten som stöttas i att hjälpa sig själv i sin hemmiljö.