What Gets Measured
Gets Improved

Hur vi uppfattar och hanterar våra interna och externa miljöer är fundamentalt för vår hälsa. För att kunna förebygga och förändra vårt beteende behöver vi bli uppmärksamma och förstå sambanden, omsätta relevant kunskap i medvetna handlingar som reglerar negativ stress.

Med etablerade psykofysiologiska mätmetoder kan vi mäta samspelet mellan kroppens fysiologiska och psykologiska system och se när de felreagerar. Vill du klara av att hålla många bollar i luften eller prestera i kravfyllda situationer behöver du ett systemen i balans. 

Anders Lönedal

Anders Lönedal

Utbildningsansvarig Tillämpad psykofysiologi och biofeedback

anders@nordicbiofeedback.com

Anders Lönedal

2001 lämnade jag ett stressat yrkesliv och kom i kontakt med professor Bo von Scheele som invigde mig i Biofeedback och Psykofysiologi, vilket jag har arbetat med sedan dess. Mina egna erfarenheter hjälper mig att förstå varför många mår som de gör idag.

Efter en sväng till sjöss i mitten på 70-talet började jag på Volvo Lastvagnar i Göteborg. Det blev inledningen till ett högst varierat och hektiskt yrkesliv med upp till 130 resdagar i tjänsten per år när det var som mest. Irak, Afrikanska kontinenten, Storbritannien, Irland, Nederländerna… för att de sista åren bo i Belgien.

1994 gick min far hastigt bort efter ett långt yrkesliv på Volvo på höga positioner. Det fick mig att börja fundera på vad jag själv höll på med och insåg att jag var på väg att gå i min faders fotspår en gång för mycket.

På Volvo arbetade jag mycket med kvalitetssäkring och lärde mig vikten av att mäta värden i processer. Via Biofeedback fick jag en återkoppling till detta! ”You can´t manage what you don’t measure” sa vi.

Nu har jag arbetat med tillämpad psykofysiologi sedan dess och det blir bara alltmer spännande. Men för övrigt älskar jag att vara ute i naturen, läsa och sist men inte minst slår mitt hjärta extra för Rugby!

Åsa Snaar

2010 flyttade jag, min sambo och våra barn hem till Sverige igen efter att ha bott utomlands i fem år. Den globala finanskrisen slog ner hårt och vår tillvaro rasade. Investerare drog sig ur företaget min sambo drev och en bank som var delägare gick i konkurs. Vi såg Sverige som en mellanlandning och att vi snart skulle flytta ut igen, men instället skulle jag uppleva en botten till.

Som säljare och marknadsförare inom medicintekniska företag jobbade jag med min sambo i ett venturebolag inom dental. En sammanslagning med ett annat bolag blev anledningen till att vi flyttade från Sverige 2005.

Det som skulle bli en mellanlandning i Sverige utvecklades till en ny botten där jag med en havererad ekonomi fick lämna mitt hem och bygga upp min tillvaro med barnen på nytt.

2015 arbetade jag som marknadsförare på en privat öppenvård inriktad på beroendeproblematik.

Där fick jag lära mig, att stresshantering går som en röd tråd i tillfrisknandet. Det är en central del för klienterna att hantera och därför  arrangerade jag bland annat föreläsningar inom området. Det var så jag kom i kontakt med Anders Lönedal vilket idag har lett till vårt samarbete i Nordic Biofeedback.

Med mina egna erfarenheter av kamp för ekonomisk överlevnad och välmående har mitt intresse för hälsa och återhämtning fått stort utrymme i mitt liv. Jag är övertygad om att jag har min inövade vana att röra på mig att tacka för att jag inte mådde sämre än vad jag faktiskt gjorde.

Åsa Snaar

Åsa Snaar

Marknads- och kommunikationsansvarig

asa@nordicbiofeedback.com